Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Nowa grupa myśliwych z uprawnieniami „Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego w Polskim Związku Łowieckim oraz Prowadzącego Strzelanie”

W dniach 8-10 lipca 2022r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu organizował kurs na uprawnienia „Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego w Polskim Związku Łowieckim oraz Prowadzącego Strzelanie”, zgodnie z uchwałą NRŁ nr 358/2021 z dnia 10 maja 2021r.

Zajęcia prowadzili: Kolega Andrzej Kitliński – Lektor prawa PZŁ, Lektor strzelectwa PZŁ, Prowadzący Strzelanie, Instruktor Strzelectwa i Sędzia Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ oraz ratownik medyczny Szymon Bondyra.

Grupa 37 Kolegów pomyślnie zaliczyła szkolenie, zdała egzamin testowy oraz egzamin praktyczny na strzelnicy myśliwskiej w „Kumowej Dolinie” w Chełmie.

Dziękujemy lektorom za poświęcony czas i przekazanie szerokiego zakresu wiedzy, gratulujemy Kolegom myśliwym zdobycia kolejnej kompetencji.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zamościu za udostępnienie sali konferencyjnej.

Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp