Kapelan okręgowy

Ks. Roman Karpowicz
Członek PZŁ od 2001 r.