Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zamość

Dostosowanie pomieszczeń dawnego domu dziecka w Zamościu
dla potrzeb ośrodka edukacji ekologicznej

Roboty budowlane zostały przeprowadzone w wyodrębnionej funkcjonalnie, przeznaczonej do prowadzenia edukacji ekologicznej, części budynku Ośrodka i obejmowały swoim zakresem:

  1. Wykonanie robót budowlanych, w tym wymianę starej, nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę spełniającą wymagania związane ze współczynnikiem przenikalności cieplnej zgodnie z audytem energetycznym budynku, wymianę posadzki wraz z ogrzewaniem podłogowym, wykonanie sufitów podwieszanych w tym wykonanie przegród związanych ze współczynnikiem przenikalności cieplnej zgodnie z audytem energetycznym budynku oraz przepisami ppoż., remont ścian.
  2. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym instalacji wod-kan, co i wentylacji.
  3. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogółem wyremontowano 398 metrów kwadratowych pomieszczeń sali spotkań i sali wystawowej stanowiących powierzchnie ekspozycyjne i edukacyjne.

Nadzór inwestorski nad prawidłowością prowadzonych robót sprawowała profesjonalna Firma – Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o z siedzibą w Zamościu. Zarówno ona, jak i generalny wykonawca robót zostali wyłonieni w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Wyremontowane pomieszczenia wyposażono w cztery nowoczesne multimedialne stanowiska edukacyjne, w których prezentowane są zagadnienia związane z przyrodą regionu.

W pierwszym stanowisku, w formie piramidy holograficznej pokazywane są trójwymiarowe sylwetki zwierząt występujących w regionie, są to m.in. wilk, dzięcioł średni, żółw błotny, puszczyk, ryś, jeleń. O głównych przedstawicielach fauny regionu zwiedzający mogą dowiedzieć się również z tablicy graficznej.

W drugim stanowisku –„Leśny mikroświat” –prezentowane są m.in. owady i grzyby. Uczestnicy zajęć edukacyjnych obserwują je w trójwymiarze, dzięki urządzeniu holograficznemu, w którym detale tej małej fauny i flory są wyraźnie widoczne. Zwiedzający mogą przyjrzeć się dokładnie ponad 150 wizerunkom roślin, grzybów oraz owadów. Dodatkowe informacje znajdą na planszy graficznej. Stanowisko odsłuchowe umożliwia interakcję zwiedzających i podnosi ich zaangażowanie. Forma stanowiska przypomina leśny paśnik, tu jednak z blatem, na którym umieszczone są przyciski i drewniane klapki. Po naciśnięciu przycisku zwiedzający słyszą charakterystyczne dźwięki ptaków i ssaków Zamojszczyzny. Upewniają się, jakie zwierzę słyszeli podnosząc klapkę, pod którą znajduje wizerunek zwierzęcia.

Ostatni element multimedialny to prezentowany na ekranie film o środowisku przyrodniczym Zamojszczyzny, ale w kontekście geograficznym – odnoszący się do otoczenia Ośrodka, ukształtowania terenu i historycznej zalewy wodnej, a co się z tym łączy prezentujący siedliska zwierząt zamieszkujących ten region.

GALERIA: