Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zamość

Kluby

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ założony został w 1972 roku w Warszawie pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem PZŁ jest on klubem specjalistycznym PZŁ. Ideą jego utworzenia było zachowanie dokumentacji łowieckiej przyszłym pokoleniom i pomnażanie wiedzy o łowiectwie. Początkowo Klub funkcjonował przy ówczesnym Muzeum Łowieckim PZŁ i liczył 70 członków – myśliwych hobbystów z całego kraju. Klub działa w oddziałach regionalnych.

Oddział Zamojski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ swoją działalność rozpoczął 3 listopada 2013 roku. Zawiązanie jego nastąpiło spontanicznie dzięki kontaktom myśliwych, którym bardzo bliska jest tradycja oraz kultura łowiecka, jak też o kolekcjonerskich zainteresowanych sztuką myśliwską. To właśnie wtedy w zebraniu założycielskim udział wzięło 6 pasjonatów łowiectwa a pierwsze, historyczne struktury oddziałowe ukształtowały się następująco:

 • Tomasz Sak – prezes
 • Zdzisław Sawicki – sekretarz
 • Janusz Siek – skarbnik
 • Jarzy Garbacz – przewodniczący Komisji rewizyjnej
 • Alfred Hałasa i Liliana Keller – członkowie KR

 

Obecnie Oddział Zamojski liczy 15 członków. Realizuje on zadania statutowe Klubu, w tym współpracuje z innymi oddziałami w kraju, przyczyniając się do integracji osób mających wspólne zainteresowania i działających na rzecz kultury łowieckiej.

ODDZIAŁ ROZTOCZAŃSKI KLUBU KOLEKCJONERA i KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ

12 czerwca 2018 roku grupa inicjatywna w składzie: Jerzy Garbacz, Zbigniew Grygiel, Liliana Keller, Mariusz Lewko, Maciej Moryń, Bogusław Łyszczarz, Piotr Mazur, Piotr Olszówka, Marian Ozimek, Janusz Siek i Jacek Szczepański, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu, złożyła wniosek o powołanie Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ w Tomaszowie Lubelskim. Akt powołania Oddziału Uchwałą nr 1 z 22 czerwca 2018 roku krajowego Zarządu Klubu odebrała 23 czerwca w Łężeczkach koło Poznania Liliana Keller. Inauguracyjne walne zebranie przeprowadzone w Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach koło Hrebennego wyłoniło zarząd w składzie: Liliana Keller – prezes, Jerzy Garbacz – sekretarz, Janusz Siek – skarbnik oraz komisję rewizyjną: Maciej Moryń – przewodniczący, Paweł Durkiewicz i Bogusław Łyszczarz – członkowie. Podczas dyskusji programowej uznano, że poza różnorodną i systematyczną działalnością należy podjąć szerszą współpracę regionalną z oddziałami rzeszowskim i województwa lubelskiego.

Podczas ponad trzyletniej pracy Oddział Roztoczański Klubu może szczycić się wieloma osiągnięciami:

 • corocznym, od X edycji aktywnym udziałem w Lubelskich Spotkaniach z Tradycją i Kulturą Łowiecką. Członkowie Oddziału prezentują tam swoje zbiory, między innymi: Janusz Siek efekty działalności publicystycznej, znaki pocztowe, medaliony ptaków łownych, Liliana Keller prace malarskie i zdjęcia, Krzysztof Mazur medalowe trofea rogaczy, Jerzy Garbacz autorskie akwaforty i prace malarskie, Jacek Szczepański białą broń.
 • organizacją Roztoczańskich Spotkań z Kulturą Łowiecką w Siedliskach. Impreza cieszy się zasłużonym powodzeniem, biorą w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i łowieckich, członkowie Klubu, twórcy, przedstawiciele prasy, instytucji i organizacji społecznych. Uczestnicy spotkań zwiedzają lokalne zabytki, słuchają opowieści i muzyki myśliwskiej, biesiadują, a zasłużeni nemrodzi dzielą się swoimi doświadczeniami łowieckimi i prezentują własną twórczość. Bohaterem II Spotkania w Siedliskach w 2019 roku był Marian Ozimek, który wspominał przygody myśliwskie, kolegów i przyjaciół, recytował swoje wiersze, podpisywał książkę „Wiersze i okruchy wspomnień Mariana Ozimka”, którą napisał z przyjaciółmi Lilianą Keller i Januszem Siekiem, wydaną przez Roztoczański Oddział Klubu. 19 stycznia 2020 roku do Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach w gminie Lubycza Królewska przybyło 51 osób by świętować trzy jubileusze Jerzego Garbacza: 30 lecie twórczości artystycznej, 30 lecie pracy pedagogicznej oraz 10 lecie przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.
 • organizacją atrakcyjnych wycieczek do muzeów, obiektów przyrodniczych i miejsc pamięci narodowej. Członkowie oddziału zwiedzili Muzeum Skamieniałych Drzew, Roztocze Rawskie, Borowe Młyny nad Tanwią, gdzie lubelscy myśliwi i leśnicy upamiętnili polowania króla Stefana Batorego z Janem Zamoyskim i Janem Kochanowskim.
 • Oddział Roztoczański KKiKŁ PZŁ  był organizatorem lub współorganizatorem imprez promujących kulturę łowiecką w lokalnych społecznościach. Współorganizował 27 lipca 2019 roku w Siedliskach spotkanie ponad dwustu seniorów Zamojszczyzny w cyklu „Seniorzy z pasją”.

 

Z inicjatywy Liliany Keller i Bogusława Łyszczarza, 27 września 2020 roku odsłonięto kresową basztę – wybudowaną przez członków Oddziału Roztoczańskiego Klubu – przy źródełku w Siedliskach, nadając temu uroczysku imię Pawła Sapiehy – pierwszego prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, przyrodnika, myśliwego, podróżnika, kolekcjonera – w 160 rocznicę jego urodzin i 130 rocznicę przybycia do Siedlisk. 22 sierpnia 2021 roku przy Źródełku im. Pawła Sapiehy w Siedliskach uroczyście odsłoniliśmy obelisk z wydrukiem wiersza Jan Szulc – członka Oddziału Roztoczańskiego Klubu, zatytułowany Nad Źródłem w Siedliskach. Oprócz członków Klubu i ich rodzin w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Lubycza Królewska, Nadleśnictwa Tomaszów. Wszystkim zaangażowanym przy tworzeniu pamiątkowego miejsca poświęconego Pawłowi Sapiesze wręczono pięknie wydrukowane podziękowania. Po części oficjalnej biesiadowaliśmy w przyjacielskiej atmosferze przy myśliwskich potrawach. Relacja telewizyjna z tej uroczystości prezentowana była w Panoramie Lubelskiej przez TVP3 Lublin.

W 2022 roku planujemy wydać drugie poszerzone wydanie, około 200 stronicowe „Wiersze i okruchy wspomnień Mariana Ozimka” zatytułowane „Przed Zmierzchem”, wykonać mural w Siedliskach o wymiarach 12,5×2,2 m poświęcony „350 rocznicy zwycięskiej potyczki w Siedliskach hetmana Jana Sobieskiego z Tatarami w 1672 roku”.

Siłą Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ są jego członkowie. W Siedliskach Mirosław Golasiński – malujący lekarz weterynarii z Lublina, prowadzi warsztaty malarskie dla dzieci z okolic Lubyczy Królewskiej. W składzie redakcji zamojskiego kwartalnika „Myśliwiec Kresowy”, aktywnie udzielają się Janusz Siek – redaktor naczelny i Liliana Keller – redaktor, a Jerzy Garbacz, Zenon Kukułowicz, Marian Ozimek, Jan Szulc i Jerzy Wur są stałymi współpracownikami redakcji. Wymienieni redaktorzy są autorami ponad 150 artykułów i prawie dwóch tysięcy opublikowanych zdjęć. Janusz Siek i Liliana Keller współtworzą od 2015 r. „Kulturę Łowiecką” – kwartalnik klubowy, w którym zamieścili ponad 40 artykułów i kilkaset zdjęć. W lutym 2020 roku Janusz Siek został redaktorem Roczników Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, pod jego redakcją wydano już dwa, XV i XVI Roczniki. Członkowie Klubu są autorami medali, oznak kół i organizacji łowieckich (J. Garbacz, L. Keller), kart pocztowych (L. Keller, J. Siek), znaczków personalizowanych, książek i monografii kół łowieckich (J. Siek). Oddział od 2018 roku posiada oznakę klubową. Oddział Roztoczański Klubu liczy 33 członków, w tym 26 rzeczywistych oraz 7 członków stowarzyszonych. Członkowie rzeczywiści według stanu na koniec 2021 roku to: Greta Bruśniak, Sławomir Burcon, Piotr Cyc, Paweł Durkiewicz, Jerzy Garbacz, Wiesław Jabłoński, Liliana Keller, Waldemar Kolasa, Mieczysław Kudyba, Piotr Kudyba, Zenon Kukułowicz, Antoni Kuśmierczak, Bogusław Łyszczarz, Krzysztof Mazur, Piotr Mazur, Maciej Moryń, Jerzy Ogrzyński, Piotr Olszówka, Jerzy Osinowski, Marian Ozimek, Janusz Siek, Jan Szulc, Jerzy Teterycz, Patryk Witkowski, Eugeniusz Wolanowski, Jerzy Wur. Członkami stowarzyszonymi są: Stanisław Gawryś, Alberto Goitia, Zbigniew Grygiel, Mirosław Golasiński, Mariusz Lewko, Dorota Ogrzyńska i Jacek Szczepański.

Kartki – KKiKŁ Roztoczanski 04 i 03

Klub Dian im. Elżbiety Sapiehy

Uchwałą Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu w dniu 11.06.2019 r. powstał Klub Dian Okręgu Zamojskiego PZŁ. Klub powstał z inicjatywy 13-tu Koleżanek w celu integracji kobiet będących członkiniami PZŁ i realizacji statutowych zadań Zrzeszenia. Nadanie nazwy Klubowi im. Elżbiety Sapiehy nastąpiło w podczas Hubertusa Ogólnopolskiego w Zamościu. Akt nadania imienia odczytał i przekazał rotmistrz Jakub Czekaj – prawnuk księcia Pawła Sapiehy. 

Skład Zarządu Klubu:

 • Prezes — Monika Zawiślak
 • Skarbnik – Karolina Komajda
 • Sekretarz – Joanna Oleszek
 • Członek Zarządu – Monika Krupa
 • Członek Zarządu — Magdalena Bartyzel – Zirebiec

Chór Myśliwski Knieja

Chór Myśliwski „Knieja” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Zamościu powstał w 2007 r. Z inicjatywą założenia zespołu wyszedł ówczesny Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Kol. Henryk Studnicki. Chór Myśliwski „Knieja” swoimi występami propaguję kulturę łowiecką…uczestniczy                          w uroczystościach regionalnych, krajowych oraz wszystkich uroczystościach myśliwskich: Hubertusach Okręgowych, spotkaniach noworocznych, Spotkaniach z Kulturą i Tradycją Łowiecką, spotkaniach opłatkowych z seniorami. Funkcję dyrygenta Chóru od 2022 r. pełni Pan Maciej Sztor.

Kontakt: 503860850

Zdjęcie: Chór Myśliwski „Knieja” podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Myśliwych na Jasną Górę w dniu 24.10.2021 r.