Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs „Strażnik Łowiecki”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu informuje, iż w dniu 24.07.2022r. (niedziela)
odbędzie się szkolenie dla kandydatów na strażników łowieckich.  Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 8.00 i będzie trwać  z przerwami do godziny 16.45, . O godzinie 14.00 przewidziany jest lunch.

Szkolenie odbędzie się w  Zamościu przy ul. Partyzantów 3. (Delegatura UW w Lublinie)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 200,00 zł

do dnia 21 lipca br. na konto Zarządu  Okręgowego PZŁ w Zamościu

Bank BNP Paribas nr 28 2030 0045 1110 0000 0385 6030

Program szkolenia został  zatwierdzony  przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje 1 godzinę lekcyjną zajęć z zasad pierwszej pomocy medycznej oraz 10 godzin lekcyjnych  wykładów z zakresu:

  • Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach
  • Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników
  • Wybrane zagadnienia z ustawy „prawo łowieckie” i aktów wykonawczych do tej ustawy
  • Gospodarka łowiecka
  • Elementy prawa karnego i postępowania karnego
  • Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Zasady zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony)
  • Wybrane zagadnienia ustawy „o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej”
  • Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych) Państwową Strażą Rybacką
  • sprawdzian wiedzy w formie pisemnej – TEST

Szkolenie prowadzą: Szymon Bondyra (ratownik medyczny) oraz Andrzej Kitliński (lektor PZŁ)

 

Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp