Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w  Zamościu  od  dnia 04.05.2022r. organizuje  szkolenie na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w siedzibie

ZO PZŁ przy ul.Jasnej 7 w Zamościu.

Zapisy na szkolenie pod nr telefonu 84 638 47 52.

Darz Bór

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs Nr 1/2022

                          na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania

 

L.p.

 

 

Data

 

Temat wykładu

 

Liczba

godzin

1.

04.05.2022 r.

środa

godz. 08:30

Biologia, ze szczególnym uwzględnieniem behawioru rozrodu, zwierzyny płowej                   w tym wzrost i rozwój poroża z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i genetycznych.

7

2.

04.05.2022 r.

środa

godz. 14:00

Znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej cz. 1.

3

3.

05.05.2022 r.

czwartek

godz. 08:30

Znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej cz. 2.

4

4.

05.05.2022 r.

czwartek

godz. 12:00

Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów.

6

5.

06.05.2022 r.

piątek

godz. 08:30

Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale.

10

6.

07.05.2022 r.

sobota

godz. 08:00

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

1

7.

07.05.2022 r.

sobota

godz. 09:00

Zasady bezpiecznego i skutecznego strzelania do zwierzyny płowej, przystrzeliwanie broni wyposażonej                   w optyczne przyrządy celownicze

1

8.

07.05.2022 r.

sobota

godz. 10:00

Znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej                               i muflonów.

8

Razem

40

11.05.2022 r.

godz. 11:30

Egzamin testowy

ZO PZŁ Zamość, ul. Jasna 7, 22- 400 Zamość

120 min.

12.05.2022 r.

godz. 12:00

Egzamin ustny

ZO PZŁ Zamość, ul. Jasna 7, 22- 400 Zamość

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp