Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Przesyłamy do wiadomości pismo Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w  Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Darz Bór

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp