Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zamość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: 1_PN_2022

 

 

                                                                                       Informacja z otwarcia ofert

Zamość, dnia 27 października 2022r.

  1. Zamawiający: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu ul. Jasna 7 22-400 Zamość

2.Postępowanie dotyczy :

 Przetargu nieograniczonego na generalnego wykonawcę inwestycji polegającej na dostosowaniu pomieszczeń dawnego domu dziecka w Zamościu dla potrzeb ośrodka edukacji ekologicznej.

3.Otwarcie ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego – Zarządzie Okręgowym PZŁ w Zamościu przy ul. Jasnej 7  w dniu 27 października 2022r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej.

2) Do  terminu otwarcia ofert wpłynęła jedna oferta.

Firma oraz nazwa Wykonawcy:  LUBREN Sp. z o.o. ul. Niecała 2/6  20-080 Lublin

Cena ofertowa netto:   3 700 797,73 zł

Cena ofertowa brutto: 4 551 981,21 zł

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zaproszeniem ofertowym

Warunki płatności: zgodnie z zaproszeniem ofertowym

 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ

                Wojciech Adamczyk

 

Zamość, dnia 27.10.2022r.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱